Browse

All fields
chi
Eight dwelling places of Buddhist immortals [electronic resource] / Five colors stone
Hu Die Mei : Yuan Yang Meng [electronic resource] / Nanyuedaoren
Qing Lou Meng : Qi Hong Xiao Shi [electronic resource] / Tao Zor
Three Hundred Tang Poems, Volume 1 [electronic resource] / Various
Wu De Ji [electronic resource] / Guang Wei Liu
一枕奇 [electronic resource] / Huayangsanren
三俠五義 [electronic resource] / Yukun, active 19th century Shi
三國志 [electronic resource] / Shou Chen
三國志演義 [electronic resource] / Guanzhong Luo
三字經 [electronic resource] / Anonymous
三字經 [electronic resource] / Yinglin Wang
三略 [electronic resource] / Shigong, active 3rd century B.C. Huang
世說新語 [electronic resource] / Yiqing Liu
中國十大禁書之國色天香 [electronic resource] / Jingsuo, active 16th century Wu
中國小說史略 [electronic resource] / Xun Lu
中庸 章句 [electronic resource] / Xi Zhu
九命奇冤 [electronic resource] / Jianren Wu
九命奇冤 [electronic resource] / Jianren Wu
九尾狐 [electronic resource] / Pinghuazhuren
二刻拍案惊奇 [electronic resource] / Mengchu Ling
二刻拍案驚奇 [electronic resource] / Mengchu Ling
二十年目睹之怪現狀 [electronic resource] / Jianren Wu
二十年目睹之怪現狀 [electronic resource] / Jianren Wu
五孝傳 [electronic resource] / Qian Tao
五色石 [electronic resource] / ju ren 1738 Wuseshizhuren
五鳳吟 [electronic resource] / active 17th century-18th century Yunyangchichidaoren
人物志 [electronic resource] / Shao, active 3rd century Liu
人間樂 [electronic resource] / Tianhuazangzhuren
人間詞話 [electronic resource] / Guowei Wang
今古奇觀 [electronic resource] / Baowenglaoren
何典 [electronic resource] / Nanzhuang Zhang
佛說四十二章經 [electronic resource] / Buddha
佛說無量壽經 [electronic resource]
俗話傾談 [electronic resource] / Binru Shao
傳習錄 [electronic resource] / Yangming Wang
傷寒論 [electronic resource] / Zhongjing, active 168-196 Zhang
儒林外史 [electronic resource] / Jingzi Wu
兒女英雄傳 [electronic resource] / active 1842-1851 Wenkang
八段錦 [electronic resource] / Xingshijushi
公墓 [electronic resource] / Shiying Mu
公孫龍子 [electronic resource] / Long, active 3rd century B.C. Gongsun
六一詞 [electronic resource] / Xiu Ouyang
六祖壇經 [electronic resource] / Huineng
六韜 [electronic resource] / Shang Lü
兵法 (Bīng Fǎ) [electronic resource] / active 6th century B.C. Sunzi
出師表 [electronic resource] / Liang Zhuge
分甘余話 [electronic resource] / Shizhen Wang
列仙傳 [electronic resource] / Jinling Zhang
列女傳 [electronic resource] / Xiang Liu
列子 [electronic resource] / active 4th century B.C. Liezi
初刻拍案驚奇 [electronic resource] / Mengchu Ling
劍俠傳 [electronic resource] / Shizhen Wang
北夢瑣言 [electronic resource] / Guangxian Sun
千字文 [electronic resource] / Xingsi Zhou
千字文 [electronic resource] / Xingsi Zhou
千字文 [electronic resource] / Xingsi Zhou
南腔北調集 [electronic resource] / Xun Lu
南部新書 [electronic resource] / Yi, jin shi 999 Qian
古文觀止 [electronic resource] / Chengquan, active 1695-1711 Wu
古詩十九首 [electronic resource] / Tong Xiao
史記 [electronic resource] / Qian Sima
司馬法 [electronic resource] / Rangju, active 4th century B.C. Sima
合浦珠 [electronic resource] / active 17th century-18th century Yuanhuyanshuisanren
合錦回文傳 [electronic resource] / Yu Li
吳船錄 [electronic resource] / Chengda Fan
吳越春秋 [electronic resource] / Ye, active 40 Zhao
吶喊 [electronic resource] / Xun Lu
周禮 [electronic resource] / Gong Zhou
周髀算經 [electronic resource] / Unknown
呻吟語 [electronic resource] / Kun Lü
唐才子傳 [electronic resource] / Wenfang, active 13th century-14th century Xin
唐诗三百首 [electronic resource]
唐鍾馗平鬼傳 [electronic resource] / Dongshanyunzhongdaoren
商君書 [electronic resource] / Yang Shang
商子 [electronic resource] / Yang Shang
商界現形記 [electronic resource] / Tianzhuisheng
喻世明言 [electronic resource] / Menglong Feng
國語 [electronic resource] / Ming Zuoqiu
圍爐夜話 [electronic resource] / Yongbin Wang
墨子 [electronic resource] / Di Mo
夜雨秋燈錄 [electronic resource] / Ding Xuan
夢中緣 [electronic resource] / Xiuxing, jin shi 1715 Li
夢溪筆談 [electronic resource] / Kuo Shen
夢溪筆談, Volume 01-06 [electronic resource] / Kuo Shen
夢溪筆談, Volume 01-26 [electronic resource] / Kuo Shen
夢溪筆談, Volume 07-10 [electronic resource] / Kuo Shen
夢溪筆談, Volume 11-16 [electronic resource] / Kuo Shen
夢溪筆談, Volume 17-21 [electronic resource] / Kuo Shen
夢溪筆談, Volume 22-26 [electronic resource] / Kuo Shen
大唐三藏取經詩話 [electronic resource] / Guowei Wang
大唐新語 [electronic resource] / Su, active 806-820 Liu
大學 章句 [electronic resource] / Xi Zhu
天妃顯聖錄 [electronic resource] / Qi You Huang
天工開物 [electronic resource] / Yingxing Song
天豹圖 [electronic resource] / Ping Qiu An
好逑傳 [electronic resource] / Mingjiaozhongren
子不語 [electronic resource] / Mei Yuan
孔叢子 [electronic resource] / Fu Kong
孔雀東南飛 [electronic resource] / Unknown
孝經 [electronic resource] / Unknown
孟子 [electronic resource] / Mencius
孟子字義疏證 [electronic resource] / Zhen Dai
孫子兵法 [electronic resource] / active 6th century B.C. Sunzi
孫子兵法道家新註解 [electronic resource] / Jingwu Tang
孫子算經 [electronic resource] / Chunfeng Li
孽海花 [electronic resource] / Pu Zeng
安樂集 [electronic resource] / Daochuo
宋史 [electronic resource] / Tuotuo
官場現形記 [electronic resource] / Boyuan Li
官場現形記 [electronic resource] / Boyuan Li
官場現形記 [electronic resource] / Boyuan Li
定情人 [electronic resource] / Tianhuazangzhuren
宛如約 [electronic resource] / Xihuazhuren
封氏聞見記 [electronic resource] / Yan, jin shi 756 Feng
封神演義 [electronic resource] / Xixing Lu
尉繚子 [electronic resource] / Liao, active 4th century B.C. Wei
小爾雅 [electronic resource] / Fu Kong
尹文子 [electronic resource] / Wen Yin
山水小牘 [electronic resource] / Mei, active 873-910 Huangfu
山水情 [electronic resource] / Anonymous
山海經 [electronic resource] / Anonymous
左傳 [electronic resource] / Ming Zuoqiu
巧聯珠 [electronic resource] / Yanxiayishi
常言道 [electronic resource]
平妖傳 [electronic resource] / Guanzhong Luo
平妖傳 [electronic resource] / Guanzhong Luo
平山冷燕 [electronic resource] / Tianhuazangzhuren
幻中游 [electronic resource] / active 18th century Yanxiazhuren
幼學瓊林 [electronic resource] / Yunsheng Cheng
幽夢影 [electronic resource] / Chao Zhang
幽夢影 [electronic resource] / Chao Zhang
幽夢影 — Part 1 [electronic resource] / Chao Zhang
幽夢影 — Part 2 [electronic resource] / Chao Zhang
幽明錄 [electronic resource] / Yiqing Liu
幽閨記 [electronic resource] / Hui Shi
庚巳編 [electronic resource] / Can Lu
引鳳蕭 [electronic resource] / Banyunyou
弟子規 [electronic resource] / Yuxiu, active 17th century-18th century Li
張載集 [electronic resource] / Zai Zhang
彭公案 [electronic resource] / Tanmengdaoren
後西游記 [electronic resource] / Xuahua Biao
徐霞客遊記 [electronic resource] / Hongzu Xu
御製廣寒殿記 [electronic resource]
徬徨 [electronic resource] / Xun Lu
快士傳 [electronic resource] / ju ren 1738 Wuseshizhuren
恨海 [electronic resource] / Jianren Wu
情變 [electronic resource] / Jianren Wu
慎子 [electronic resource] / Dao Shen
戲中戲 [electronic resource] / Aiyuezhuren
抱朴子 [electronic resource] / Hong Ge
括異志 [electronic resource] / Shizheng, active 11th century Zhang
拾遺記 [electronic resource] / Qi Xiao
搜神後記 [electronic resource] / Qian Tao
搜神後記. Selections. 1985 [electronic resource] / Qian Tao
搜神記 [electronic resource] / Bao, active 317-322 Gan
搜神記 volume 1-3 [electronic resource] / Bao, active 317-322 Gan
搜神記 volume 4-10 [electronic resource] / Bao, active 317-322 Gan
搜神記 volume 11-14 [electronic resource] / Bao, active 317-322 Gan
搜神記 volume 15-17 [electronic resource] / Bao, active 317-322 Gan
搜神記 volume 18-20 [electronic resource] / Bao, active 317-322 Gan
文中子中說 [electronic resource] / Tong Wang
文子 [electronic resource] / Duen Sheng Shiung
文子 [electronic resource] / Jian Xing
文心雕龍 [electronic resource] / Xie Liu
文明小史 [electronic resource] / Boyuan Li
文淵閣四庫全書 [electronic resource] / Various
斬鬼傳 [electronic resource] / Zhang Liu
斬鬼傳 [electronic resource] / Zhang Liu
新序 [electronic resource] / Xiang Liu
斷鴻零雁記 [electronic resource] / Manshu Su
方言 [electronic resource] / Xiong Yang
施公案 [electronic resource] / Anonymous
施公案 [electronic resource] / Anonymous
日知錄 [electronic resource] / Yanwu Gu
明夷待訪錄 [electronic resource] / Zongxi Huang
明月台 [electronic resource] / Gui Weng
明皇雜錄 [electronic resource] / Chuhui, jin shi 834 Zheng
明鏡公案 [electronic resource] / Tianmin Ge
易經 [electronic resource] / Anonymous
星槎勝覽 [electronic resource] / Xin Fei
星槎勝覽 [electronic resource] / Xin Fei
春柳鶯 [electronic resource] / Nanbeiheguanshizhe
春秋繁露 [electronic resource] / Zhongshu, active 2nd century B.C. Dong
春秋配 [electronic resource] / Unknown
晁氏儒言 一卷 [electronic resource] / Yuezhi Chao
朝花夕拾 [electronic resource] / Xun Lu
朝野僉載 [electronic resource] / Zhuo Zhang
木蘭奇女傳 [electronic resource] / Anonymous
本草備要 [electronic resource] / Ang Wang
朱子治家格言 [electronic resource] / Yongchun Zhu
李太白集 [electronic resource] / Bai Li
李太白集 [electronic resource] / Ren Tu Xu
李娃傳 [electronic resource] / Xingjian Bai
李義山詩集 [electronic resource] / Shangyin Li
李賀詩選 [electronic resource] / He Li
杜陽雜編 [electronic resource] / E, jin shi 886 Su
杜騙新書 [electronic resource] / Yingyu, active 16th century-17th century Zhang
東京夢華錄 [electronic resource] / Yuanlao, active 1126-1147 Meng
東周列國志 [electronic resource] / Menglong Feng
東坡志林 [electronic resource] / Shi Su
東坡樂府 [electronic resource] / Shi Su
東度記 [electronic resource] / active 17th century Qingxidaoren
枕中記 [electronic resource] / Jiji Shen
桃花扇 [electronic resource] / Shangren Kong
桯史 [electronic resource] / Ke Yue
梁公九諫 [electronic resource] / Tian Yi Li
棋經 [electronic resource] / Ni Zhang
楊家將 [electronic resource] / Damu, active 16th century Xiong
楊家將 [electronic resource] / Damu, active 16th century Xiong
楊家將演義 [electronic resource] / Damu, active 16th century Xiong
樂章集 [electronic resource] / Zumou Zhu
歐遊雜記 [electronic resource] / Ziqing Zhu
歡喜冤家 [electronic resource] / Xihuyuyinzhuren
歸田錄 [electronic resource] / Xiu Ouyang
歸蓮夢 [electronic resource] / active 18th century Su'anzhuren
殘唐五代史演義傳 [electronic resource] / Guanzhong Luo
殺子報 [electronic resource] / Lingyanqiaozi
比目魚 [electronic resource] / Aiyuezhuren
比目魚 [electronic resource] / Aiyuezhuren
水滸傳 [electronic resource] / Nai'an Shi
水滸後傳 [electronic resource] / Chen Chen
水調歌頭 [electronic resource] / Shi Su
池北偶談 [electronic resource] / Shizhen Wang
沉沦 [electronic resource] / Dafu Yu
治世餘聞 [electronic resource] / Hongmo Chen
洛神賦 [electronic resource] / Zhi Cao
浮生六記 [electronic resource] / Fu Shen
海上花列傳 [electronic resource] / Bangqing Han
海公案 [electronic resource] / Chunfang, active 17th century Li
海國春秋 [electronic resource] / Ji Wang
海島算經 [electronic resource] / Hui, active 3rd century-4th century Liu
海遊記 [electronic resource] / active 1573 Wugenzi
淮南子 [electronic resource] / An Liu
清代野记 [electronic resource] / Zuoguanlaoren
滄浪詩話 [electronic resource] / Yu, active 12th century Yan
滬語開路 = Conversational Exercises in the Shanghai Dialect [electronic resource] / Frank Joseph Rawlinson
滿江紅 [electronic resource] / Taofang Xie
漢宮秋 [electronic resource] / Zhiyuan Ma
漢書 [electronic resource] / Shigu Yan
漢武帝別國洞冥記 [electronic resource] / Xian, active 1st century Guo
漱玉詞 [electronic resource] / Qingzhao Li
瀛涯勝覽 [electronic resource] / Huan, active 1414-1451 Ma
瀛涯勝覽 [electronic resource] / Huan, active 1414-1451 Ma
灵历集光 [electronic resource] / Levi Song
無聲戲 [electronic resource] / Yu Li
燕丹子 [electronic resource] / Anonymous
燕子箋 [electronic resource] / Dacheng Ruan
爾雅 [electronic resource] / Unknown
牛郎織女傳 [electronic resource] / Mingshi Zhu
牡丹亭 [electronic resource] / Xianzu Tang
狂人日記 [electronic resource] / Xun Lu
狂人日記 [electronic resource] / Xun Lu
狄公案 [electronic resource] / Anonymous
狐狸緣全傳 [electronic resource] / active 1804-1876 Zuiyueshanren
玉台新詠 [electronic resource]
玉壺淸話 [electronic resource] / active 11th century Wenying
玉嬌梨 [electronic resource] / Tianhuazangzhuren
玉支机 [electronic resource] / Tianhuazangzhuren
玉梨魂 [electronic resource] / Zhenya Xu
玉樓春 [electronic resource] / Baiyundaoren
玉蟾記 [electronic resource] / Tongyuanzi
玉雙魚 [electronic resource] / Tianhuazangzhuren
王陽明全集 [electronic resource] / Yangming Wang
珍珠舶 [electronic resource] / active 17th century-18th century Yuanhuyanshuisanren
琵琶記 [electronic resource] / Ming Gao
甌北詩話 [electronic resource] / Yi Zhao
申鑒 [electronic resource] / Yue Xun
畫圖緣 [electronic resource] / Lisheng Yang
癡人福 [electronic resource] / Plum Rocky Mountain
癡人說夢記 [electronic resource] / Sheng Lü
癡人說夢記 [electronic resource] / Sheng Lü
白兔記 [electronic resource] / I Ming
白圭志 [electronic resource] / Ling Fu
百家姓 [electronic resource] / Anonymous
瞎騙奇聞 [electronic resource] / Jianren Wu
石點頭 [electronic resource] / Tianranchisou
禮記 [electronic resource] / Anonymous
穆天子传 [electronic resource] / Pu Guo
竇娥冤 [electronic resource] / Hanqing Guan
竇娥寃 [electronic resource] / Hanqing Guan
竹書紀年 [electronic resource] / Unknown
竹葉亭雜記 [electronic resource] / Yuanzhi Yao
竹齋集 [electronic resource] / Mian Wang
筠州黃檗山斷際禪師傳法心要 [electronic resource] / Huangbo
管子 [electronic resource] / Zhong Guan
管子 — Volume 01 : Chapters 1-5 [electronic resource] / Zhong Guan
管子 — Volume 02 : Chapters 6-10 [electronic resource] / Zhong Guan
粉妝樓 [electronic resource] / Guanzhong Luo
粉妝樓全傳 [electronic resource] / Guanzhong Luo
粉妝樓1-10回 [electronic resource] / Guanzhong Luo
粉妝樓11-20回 [electronic resource] / Guanzhong Luo
粉妝樓21-30回 [electronic resource] / Guanzhong Luo
粉妝樓31-40回 [electronic resource] / Guanzhong Luo
粉妝樓41-50回 [electronic resource] / Guanzhong Luo
粉妝樓51-60回 [electronic resource] / Guanzhong Luo
粉妝樓61-70回 [electronic resource] / Guanzhong Luo
粉妝樓71-80回 [electronic resource] / Guanzhong Luo
紅樓夢 [electronic resource] / Xueqin Cao
綠牡丹 [electronic resource] / Anonymous
續世說 [electronic resource] / Pingzhong Kong
續子不語 [electronic resource] / Mei Yuan
老子 [electronic resource] / Laozi
老學庵筆記 [electronic resource] / You Lu
老殘遊記 [electronic resource] / E Liu
老殘遊記 [electronic resource] / E Liu
老殘遊記續集 [electronic resource] / E Liu
耳食錄 [electronic resource] / Jun Yue
聊齋志異 [electronic resource] / Songling Pu
肉蒲團 [electronic resource] / Yu Li
胡涂世界 [electronic resource] / Jianren Wu
脾胃論 [electronic resource] / Gao Li
臺灣外紀 [electronic resource] / Risheng, active 1692 Jiang
臺灣通史 : 唐山過海的故事 [electronic resource] / Heng Lian
舊唐書 [electronic resource] / Xu Liu
花外集 [electronic resource] / Yisun Wang
花月痕 [electronic resource] / Zi'an Wei
花月痕 [electronic resource] / Zi'an Wei
花間集 [electronic resource] / Chongzuo, active 934-965 Zhao
茶經 [electronic resource] / Yu Lu
茶經 [electronic resource] / Yu Lu
荀子集解 [electronic resource] / Xianqian Wang
莊子的故事 [electronic resource] / Ye Song
菜根譚 [electronic resource] / Zicheng, active 1596 Hong
菜根譚前後集 [electronic resource] / Zicheng, active 1596 Hong
蕉葉帕 [electronic resource] / Ben Shan
蕩寇志 [electronic resource] / Wanchun Yu
蘇洵集 [electronic resource] / Xun Su
蘭花夢奇傳 [electronic resource] / Yinmeishanren
虬髯客傳 [electronic resource] / Guangting Du
蜀碧 [electronic resource] / Zunsi, jin shi 1737 Peng
蜃樓志 [electronic resource] / active 18th century Yulinglaoren
補紅樓夢 [electronic resource] / active 18th century-19th century Langhuanshanqiao
裨海紀遊 [electronic resource] / Yonghe, active 1691-1697 Yu
西京雜記 [electronic resource] / Hong Ge
西京雜記 [electronic resource] / Xin Liu
西廂記 [electronic resource] / Shifu Wang
西湖二集 [electronic resource] / Qingyuan, active 16th century-17th century Zhou
西湖佳話 [electronic resource] / Langzi, pseud. Mo
西湖夢尋 [electronic resource] / Dai Zhang
西遊記 [electronic resource] / Cheng'en Wu
詩品 [electronic resource] / Rong, active 502-519 Zhong
詩品 [electronic resource] / Rong, active 502-519 Zhong
詩經 [electronic resource] / Anonymous
說唐 [electronic resource] / Guanzhong Luo
說苑 [electronic resource] / Xiang Liu
說苑, Volume 1-4 [electronic resource] / Xiang Liu
說苑, Volume 5-8 [electronic resource] / Xiang Liu
說苑, Volume 9-12 [electronic resource] / Xiang Liu
說苑, Volume 13-16 [electronic resource] / Xiang Liu
說苑, Volume 17-20 [electronic resource] / Xiang Liu
論衡 [electronic resource] / Chong Wang
論語 [electronic resource] / Confucius
諧鐸 [electronic resource] / Qifeng Shen
警世通言 [electronic resource] / Menglong Feng
警悟鐘 [electronic resource] / active 17th century-18th century Yunyangchichidaoren
豆棚閒話 [electronic resource] / Xiumei Wang
豐收 [electronic resource] / Zi Ye
豔異編 [electronic resource] / Shizhen Wang
貞觀政要 [electronic resource] / Jing Wu
貞觀政要 [electronic resource] / Jing Wu
負曝閒談 [electronic resource] / Quyuan
賈誼新書 [electronic resource] / Yi Jia
轟天雷 [electronic resource] / Guxiang Tenggu
辛棄疾詞選 [electronic resource] / Qiji Xin
近思錄 [electronic resource] / Xi Zhu
近思錄 [electronic resource] / Zuqian Lü
遊仙窟 [electronic resource] / Zhuo Zhang
遊仙窟 [electronic resource] / Zhuo Zhang
道德經 [electronic resource] / Laozi
郁離子 [electronic resource] / Ji Liu
鄧析子 [electronic resource] / Xi Deng
鄰女語 [electronic resource] / Youhuanyusheng
醉醒石 [electronic resource] / active 17th century Donglugukuangsheng
醒世姻緣 [electronic resource] / Songling Pu
醒世恆言 [electronic resource] / Menglong Feng
醒夢駢言 [electronic resource] / active 17th century Juqizi
野草 [electronic resource] / Xun Lu
金剛般若波羅蜜經 [electronic resource]
金瓶梅 [electronic resource] / Xiaoxiaosheng
金石緣 [electronic resource]
金雲翹傳 [electronic resource] / Qingxincairen
錦香亭 [electronic resource] / active 18th century Su'anzhuren
鏡花緣 [electronic resource] / Ruzhen Li
鏡花緣 [electronic resource] / Ruzhen Li
長恨歌 [electronic resource] / Juyi Bai
長生殿 [electronic resource] / Sheng Hong
閒情偶寄 [electronic resource] / Yu Li
閱微草堂筆記 [electronic resource] / Yun Ji
關尹子 [electronic resource] / Xi, active 6th century B.C. Yin
闲情偶寄 [electronic resource] / Yu Li
阿Q正傳 [electronic resource] / Xun Lu
陶庵夢憶 [electronic resource] / Dai Zhang
隋唐嘉話 [electronic resource] / Su, active 742-755 Liu
隋唐演義 [electronic resource] / Renhu, active 1675-1695 Chu
隨園詩話 [electronic resource] / Mei Yuan
雙鳳奇緣 [electronic resource] / Xueqiaozhuren
雞肋編 [electronic resource] / Chuo Zhuang
雪月梅傳 [electronic resource] / Lang, active 18th century Chen
青樓夢 [electronic resource] / Da Yu
青箱雜記 [electronic resource] / Chuhou, jin shi 1053 Wu
韓湘子全傳 [electronic resource] / Erzeng, active 17th century Yang
韓詩外傳, Complete [electronic resource] / Ying, active 150 B.C. Han
韓詩外傳 [electronic resource] / Ying, active 150 B.C. Han
韓詩外傳, Vol. 1-2 [electronic resource] / Ying, active 150 B.C. Han
韓詩外傳, Vol. 3-4 [electronic resource] / Ying, active 150 B.C. Han
韓詩外傳, Vol. 5-6 [electronic resource] / Ying, active 150 B.C. Han
韓詩外傳, Vol. 7-8 [electronic resource] / Ying, active 150 B.C. Han
韓詩外傳, Vol. 9-10 [electronic resource] / Ying, active 150 B.C. Han
韩非子 [electronic resource] / Fei Han
顔氏家訓 [electronic resource] / Zhitui Yan
顔氏家訓 [electronic resource] / Zhitui Yan
顔氏家訓 [electronic resource] / Zhitui Yan
顔氏家訓 — Volume 01 and 02 [electronic resource] / Zhitui Yan
顔氏家訓 — Volume 03 and 04 [electronic resource] / Zhitui Yan
顔氏家訓 — Volume 05 and 06 [electronic resource] / Zhitui Yan
顔氏家訓 — Volume 07 [electronic resource] / Zhitui Yan
風月夢 [electronic resource] / active 19th century Hanshangmengren
風月鑒 [electronic resource] / Yitang, active 19 century Wu
風流悟 [electronic resource] / Zuohuasanren
飛跎全傳 [electronic resource] / Zou Bixian
飛龍全傳 [electronic resource] / Xuan, active 18th century Wu
飲水詞集 [electronic resource] / Xingde Nalan
駐春園小史 [electronic resource] / Wuhangyeke
高士傳 [electronic resource] / Mi Huangfu
鬼谷四友志 [electronic resource] / Jingchang, active 18th century-19th century Yang
鬼谷子 [electronic resource] / active 4th century B.C. Guiguzi
鬼谷子 [electronic resource] / active 4th century B.C. Guiguzi
魏鄭公諫錄 [electronic resource] / Fangqing Wang
鶯鶯傳 [electronic resource] / Zhen Yuan
鹽鐵論 [electronic resource] / Kuan, active 1st century B.C. Huan
麟兒報 [electronic resource] / Anonymous
黃繡球 [electronic resource]
黄帝宅經 [electronic resource] / Unknown
龍川詞 [electronic resource] / Liang Chen
冷眼观 [electronic resource] / Junqing Wang