Browse

All fields
Hungarian
Hétfalusi csángó népmesék; Magyar népköltési gyüjtemény 10. kötet [electronic resource]
Arab regék (2. kötet) [electronic resource]
Vasárnapi Könyv. 1914. Első félév 9. füzet [electronic resource] / Various
Elegyes gyüjtések Magyarország és Erdély különböző részeiből; : Magyar népköltési gyüjtemény 1. kötet [electronic resource]
Vasárnapi Könyv. 1914. Első félév 10. füzet [electronic resource]
Vasárnapi Könyv. 1914. Első félév 12. füzet [electronic resource] / Various
Palóc népköltemények [electronic resource]
Arab regék (1. kötet) [electronic resource]
Vasárnapi Könyv. 1916. Első félév 20. füzet [electronic resource]
A vörös regina : regény [electronic resource] / Árpád Abonyi
A halottak élén [electronic resource] / Endre Ady
A magunk szerelme : Versek [electronic resource] / Endre Ady
Igy is történhetik : Novellák [electronic resource] / Endre Ady
Új versek [electronic resource] / Endre Ady
A menekülő Élet [electronic resource] / Endre Ady
Kelet tündér világa, vagy Szaif Züliázán szultán. (2. kötet) : Aráb rege [electronic resource] / Ali Bey
Törpék és óriások [electronic resource] / Zoltán Ambrus
Solus eris [electronic resource] / Zoltán Ambrus
A Berzsenyi-leányok tizenkét vőlegénye : Tollrajzok a mai Budapestről [electronic resource] / Zoltán Ambrus
Álomvilág : Elbeszélések [electronic resource] / Zoltán Ambrus
Giroflé és Girofla : Regény (2. kötet) [electronic resource] / Zoltán Ambrus
Midás király (2. kötet) [electronic resource] / Zoltán Ambrus
Giroflé és Girofla : Regény (1. kötet) [electronic resource] / Zoltán Ambrus
Vezető elmék : Irodalmi karcolatok [electronic resource] / Zoltán Ambrus
Midás király (1. kötet) [electronic resource] / Zoltán Ambrus
Furcsa emberek : Elbeszélések [electronic resource] / Zoltán Ambrus
Élet. X. évfolyam 19. sz. 1918. május 12 [electronic resource] / József Andor
Takáts Sándor Szalai Barkóczy Krisztina 1671-1724 czímű könyvének ismertetése [electronic resource] / Dávid Angyal
Buda halála : Hún rege [electronic resource] / János Arany
Eredeti népmesék [electronic resource] / László Arany
Csongrádmegyei gyüjtés; Magyar népköltési gyüjtemény 2. kötet [electronic resource] / László Arany
Timár Virgil fia [electronic resource] / Mihály Babits
Két kritika [electronic resource] / Mihály Babits
Régi magyar vitézi énekek és elegyes dalok (2. kötet) [electronic resource] / Bálint, báró Balassa
Történet : A Lógody-utcáról, a tavaszról, a halálról és a messzeségről [electronic resource] / Béla Balázs
A magyar népköltés gyöngyei : A legszebb népdalok gyüjteménye [electronic resource] / Elek Benedek
Testamentum és Hat levél [electronic resource] / Elek Benedek
Székelyföldi gyüjtés; Magyar népköltési gyüjtemény 3. kötet [electronic resource] / Elek Benedek
Édes anyaföldem! : Egy nép s egy ember története (2. kötet) [electronic resource] / Elek Benedek
Édes anyaföldem! : Egy nép s egy ember története (1. kötet) [electronic resource] / Elek Benedek
Nagy magyarok élete (2. kötet) [electronic resource] / Elek Benedek
Népmesék Heves- és Jász-Nagykun-Szolnok-megyéből; Magyar népköltési gyüjtemény 9. kötet [electronic resource] / János Berze Nagy
A Serpolette : Regény [electronic resource] / Lajos Biró
Harminc novella [electronic resource] / Lajos Biró
Huszonegy novella [electronic resource] / Lajos Biró
A bazini zsidók : Regény [electronic resource] / Lajos Biró
A szentlélek lovagja [electronic resource] / Lajos Biró
Don Juan három éjszakája : Regény [electronic resource] / Lajos Biró
Marie és más asszonyok [electronic resource] / Lajos Biró
A ciklámen és más novellák [electronic resource] / Lajos Biró
Nyári zivatar : Regény [electronic resource] / Lajos Biró
Kunszállási emberek [electronic resource] / Lajos Biró
Az erkölcsi világ [electronic resource] / Zsigmond Bodnár
Az erkölcsi törvény alkalmazása [electronic resource] / Zsigmond Bodnár
A' bölcseség vigasztalásai [electronic resource] / Boethius
Apró regények (2. kötet) [electronic resource] / Sándor Bródy
Éjszaka [electronic resource] / Sándor Bródy
Rejtelmek (1. kötet) [electronic resource] / Sándor Bródy
Tündér Ilona [electronic resource] / Sándor Bródy
Apró regények (1. kötet) [electronic resource] / Sándor Bródy
Nyomor [electronic resource] / Sándor Bródy
Emberek : Elbeszélések [electronic resource] / Sándor Bródy
Rejtelmek (2. kötet) [electronic resource] / Sándor Bródy
Magyar élet : Elbeszélések [electronic resource] / István Bársony
Philoktetes [electronic resource] / Gergely Csiky
Az Atlasz-család [electronic resource] / Gergely Csiky
Elbeszélések [electronic resource] / Gergely Csiky
Farkasvér [electronic resource] / Mária Dobosi-Pécsi
Az arany szalamandra [electronic resource] / Ferenc Donászy
Magyar népballadák (Magyar remekirók 55. kötet) [electronic resource] / Sándor Endrődi
Századunk magyar irodalma képekben : Széchenyi föllépésétől a kiegyezésig [electronic resource] / Sándor Endrődi
Magyar népdalok (Magyar remekirók 54. kötet) [electronic resource] / Sándor Endrődi
Magyar népmesék : Képes kiadás [electronic resource] / János Erdélyi
Válogatott magyar népdalok : Képes kiadás [electronic resource] / János Erdélyi
Népdalok és mondák (3. kötet); Magyar népköltési gyüjtemény [electronic resource] / János Erdélyi
Népdalok és mondák (1. kötet); Magyar népköltési gyüjtemény [electronic resource] / János Erdélyi
A két ördög vára és egyéb elbeszélések [electronic resource] / Károly Eötvös
A nazarénusok [electronic resource] / Károly Eötvös
Magyar alakok [electronic resource] / Károly Eötvös
Gróf Károlyi Gábor följegyzései (2. kötet) [electronic resource] / Károly Eötvös
Gróf Károlyi Gábor följegyzései (1. kötet) [electronic resource] / Károly Eötvös
A ki örökké bujdosott és egyéb elbeszélések [electronic resource] / Károly Eötvös
Utazás a Balaton körül (1. kötet) [electronic resource] / Károly Eötvös
Utazás a Balaton körül (2. kötet) [electronic resource] / Károly Eötvös
A nagy per, mely ezer éve folyik s még sincs vége (2. kötet) [electronic resource] / Károly Eötvös
Emlékezések [electronic resource] / Károly Eötvös
A nagy per, mely ezer éve folyik s még sincs vége (1. kötet) [electronic resource] / Károly Eötvös
A nagy per, mely ezer éve folyik s még sincs vége (3. kötet) [electronic resource] / Károly Eötvös
Gaal György magyar népmese-gyűjteménye (3. kötet) [electronic resource] / György Gaal
Gaal György magyar népmese-gyűjteménye (2. kötet) [electronic resource] / György Gaal
Gaal György magyar népmese-gyűjteménye (1. kötet) [electronic resource] / György Gaal
A peleskei notárius : Bohózat három szakaszban négy felvonással [electronic resource] / József Gaal
Grimm testvérek összegyüjtött meséi [electronic resource] / Jacob Grimm
Gróf Gvadányi József és Fazekas Mihály (Magyar remekirók 6. kötet) [electronic resource] / József, gróf Gvadányi
Az öreg tekintetes : Regény [electronic resource] / Géza Gárdonyi
Figurák. (Furcsa emberekről furcsa históriák.) [electronic resource] / Géza Gárdonyi
Átkozott józanság! [electronic resource] / Géza Gárdonyi
Vidéki hirek, és más elbeszélések [electronic resource] / Jeno Haranghy
A tanító / Pompei utolsó éje [electronic resource] / Ákos Horváth
Ignotus novelláiból [electronic resource] / Ignotus
Olvasás közben [electronic resource] / Ignotus
Az arany ember (1. rész) : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
Erdély aranykora : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
A jövő század regénye, 1. rész [electronic resource] / Mór Jókai
Szeretve mind a vérpadig (1. rész) : Történeti regény a Rákóczy-korból [electronic resource] / Mór Jókai
Őszi fény : Ujabb elbeszélések [electronic resource] / Mór Jókai
Az uj földesur (1. kötet) [electronic resource] / Mór Jókai
Szélcsend alatt; Az életből ellesve [electronic resource] / Mór Jókai
Dekameron (2. rész) : Száz novella [electronic resource] / Mór Jókai
Görög tüz : Elbeszélések mindenféle igazhivo népek történetébol [electronic resource] / Mór Jókai
A czigánybáró; Minden poklokon keresztül [electronic resource] / Mór Jókai
Mire megvénülünk (1. kötet) [electronic resource] / Mór Jókai
Jocus és Momus [electronic resource] / Mór Jókai
A jövő század regénye, 2. rész [electronic resource] / Mór Jókai
Sárga rózsa; A Kráó [electronic resource] / Mór Jókai
Az élet komédiásai (1. rész) : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
Dekameron (1. rész) : Száz novella [electronic resource] / Mór Jókai
Egy az Isten (1. rész) [electronic resource] / Mór Jókai
Véres könyv : Csataképek a keleti háboruból [electronic resource] / Mór Jókai
A lőcsei fehér asszony (I. rész) : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
Árnyképek [electronic resource] / Mór Jókai
Vadon virágai [electronic resource] / Mór Jókai
Napraforgók : Ujabb beszélyek [electronic resource] / Mór Jókai
Egy magyar nábob (2. rész) [electronic resource] / Mór Jókai
A kik kétszer halnak meg (2. rész) : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
Enyim, tied, övé (1. rész) : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
Rákóczy fia : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
Csataképek a magyar szabadságharczból [electronic resource] / Mór Jókai
A három márványfej : Regény, kritikával elegy [electronic resource] / Mór Jókai
Föld felett és viz alatt; A véres kenyér; A szegénység utja [electronic resource] / Mór Jókai
A gazdag szegények : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
A kis királyok (2. rész) : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
Népvilág : Elbeszélések [electronic resource] / Mór Jókai
Török világ Magyarországon (2. rész) : Történeti regény [electronic resource] / Mór Jókai
Magyarhon szépségei; A legvitézebb huszár [electronic resource] / Mór Jókai
A régi jó táblabirák : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
Nincsen ördög; A Magláy család; A ki holta után áll boszut [electronic resource] / Mór Jókai
Carinus; A nagyenyedi két fűzfa [electronic resource] / Mór Jókai
Szomoru napok : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
Szép Mikhál : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
A magyar előidőkből; Egy ​asszonyi hajszál [electronic resource] / Mór Jókai
Az uj földesur (3. kötet) [electronic resource] / Mór Jókai
Enyim, tied, övé (2. rész) : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
Szegény gazdagok : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
Virradóra [electronic resource] / Mór Jókai
Egy magyar nábob (1. rész) [electronic resource] / Mór Jókai
Kárpáthy Zoltán : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
Megtörtént regék : Beszélyek [electronic resource] / Mór Jókai
Hangok a vihar után [electronic resource] / Mór Jókai
A kis királyok (1. rész) : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
Magnéta; Tégy jót [electronic resource] / Mór Jókai
Hétköznapok : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
Téli zöld : Válogatott elbeszélések az ifjuság számára [electronic resource] / Mór Jókai
Felfordult világ; Észak honából; A debreczeni lunátikus [electronic resource] / Mór Jókai
Rab Ráby : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
A janicsárok végnapjai; A fehér rózsa [electronic resource] / Mór Jókai
Délvirágok; Oceánia [electronic resource] / Mór Jókai
Az arany ember (2. rész) : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
Egész az északi polusig!; A ki a szivét a homlokán hordja [electronic resource] / Mór Jókai
A kőszivű ember fiai (1. rész) : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
A kik kétszer halnak meg (1. rész) : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
Szabadság a hó alatt, vagy : A zöld könyv : Történelmi regény [electronic resource] / Mór Jókai
Az uj földesur (2. kötet) [electronic resource] / Mór Jókai
Az elátkozott család : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
Fekete gyémántok [electronic resource] / Mór Jókai
Egy játékos, a ki nyer : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
Szeretve mind a vérpadig (2. rész) : Történeti regény a Rákóczy-korból [electronic resource] / Mór Jókai
Török világ Magyarországon (1. rész) : Történeti regény [electronic resource] / Mór Jókai
Páter Péter; Asszonyt kisér — Istent kisért [electronic resource] / Mór Jókai
Névtelen vár (2. rész) : Történelmi regény [electronic resource] / Mór Jókai
Szerelem bolondjai [electronic resource] / Mór Jókai
A Damokosok [electronic resource] / Mór Jókai
Dekameron (3. rész) : Száz novella [electronic resource] / Mór Jókai
Bálványos-vár : Történeti regény [electronic resource] / Mór Jókai
Eppur si muove – És mégis mozog a föld (1. rész) : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
A lőcsei fehér asszony (II. rész) : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
Targallyak [electronic resource] / Mór Jókai
Mesék és regék [electronic resource] / Mór Jókai
Erdélyi képek [electronic resource] / Mór Jókai
Még egy csokrot : Elbeszélések [electronic resource] / Mór Jókai
Novellák [electronic resource] / Mór Jókai
Névtelen vár (1. rész) : Történelmi regény [electronic resource] / Mór Jókai
A tengerszemü hölgy [electronic resource] / Mór Jókai
Politikai divatok : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
A kőszivű ember fiai (2. rész) : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
Eppur si muove – És mégis mozog a föld (2. rész) : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
Egy az Isten (2. rész) [electronic resource] / Mór Jókai
Az élet komédiásai (2. rész) : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
Milyenek a nők?; Milyenek a férfiak? : Elbeszélések [electronic resource] / Mór Jókai
A fekete vér; Lenczi fráter [electronic resource] / Mór Jókai
Hangyaboly : Regény [electronic resource] / Margit Kaffka
Esik a hó : Novellák [electronic resource] / Frigyes Karinthy
Két mosoly [electronic resource] / Frigyes Karinthy
Ne bántsuk egymást : Ujabb tréfák [electronic resource] / Frigyes Karinthy
A Noszty fiu esete Tóth Marival (1. kötet) [electronic resource] / Jenő Keményffi
Bűbájosok (Novellák) [electronic resource] / Dezső Kosztolányi
Tinta [electronic resource] / Dezső Kosztolányi
Béla, a buta [electronic resource] / Dezső Kosztolányi
Nagy kópé : Regény [electronic resource] / Gyula Krúdy
Bukfenc [electronic resource] / Gyula Krúdy
A bűvös erszény és egyéb elbeszélések [electronic resource] / Gyula Krúdy
Szindbád utazásai [electronic resource] / Gyula Krúdy
Magyar tükör (1921) [electronic resource] / Gyula Krúdy
A vörös postakocsi : Regény [electronic resource] / Gyula Krúdy
A három galamb : Regény [electronic resource] / Lehel Kádár
A bihari remete, és egyéb történetek [electronic resource] / Aurél Kárpáti
Cognac-idillek : novellák [electronic resource] / Tamás Kóbor
A vénülés elhárítása és az élet meghosszabbítása : Célszerű életmóddal és gyógyeszközökkel [electronic resource] / Arnold Lorand
Vándormadár : Regény [electronic resource] / Károly Lovik
A leányvári boszorkány : Regény [electronic resource] / Károly Lovik
Egy barátságos ház története : Regény [electronic resource] / Károly Lovik
A keresztúton [electronic resource] / Károly Lovik
A magyar nép művészete (1. kötet) : A kalotaszegi magyar nép művészete [electronic resource] / Dezső Malonyay
A przemysli repülő : Regény a nagy háborúból [electronic resource] / Kurt Matull
Sajóvölgyi eredeti népmesék (2. kötet) [electronic resource] / László Merényi
Dunamelléki eredeti népmesék (1. kötet) [electronic resource] / László Merényi
Eredeti népmesék (1. rész) [electronic resource] / László Merényi
Dunamelléki eredeti népmesék (2. kötet) [electronic resource] / László Merényi
Eredeti népmesék (2. rész) [electronic resource] / László Merényi
Sajóvölgyi eredeti népmesék (1. kötet) [electronic resource] / László Merényi
Magyar titkok : Regény (2. kötet) [electronic resource] / Kálmán Mikszáth
Magyar titkok : Regény (3. kötet) [electronic resource] / Kálmán Mikszáth
A Noszty fiu esete Tóth Marival (2. kötet) [electronic resource] / Kálmán Mikszáth
A láthatatlan ember : Regény [electronic resource] / Kálmán Mikszáth
Magyar titkok : Regény (1. kötet) [electronic resource] / Kálmán Mikszáth
Öreg szekér fakó hám : Újabb elbeszélések [electronic resource] / Kálmán Mikszáth
Mikor a mécses már csak pislog : Elbeszélések [electronic resource] / Kálmán Mikszáth
A fészek regényei : Elbeszélések [electronic resource] / Kálmán Mikszáth
A tót atyafiak; A jó palóczok [electronic resource] / Kálmán Mikszáth
Szirmay Ilona : Történeti regény [electronic resource] / Kálmán Mikszáth
Az igazi humoristák : Cikkek a magyar nép humoráról [electronic resource] / Kálmán Mikszáth
Végzetes tévedés : Regény [electronic resource] / Kálmán Mikszáth
Hazai rejtelmek : Regény (1. kötet) [electronic resource] / Kálmán Mikszáth
Román népdalok és balladák [electronic resource] / Gergely Moldován
A középkor főbb krónikásai a magyarok honfoglalása koráig [electronic resource] / Sándor Márki
Régi magyar élet [electronic resource] / Pál Móricz
Tündérkert : Szépasszonyok hosszú farsangja [electronic resource] / Zsigmond Móricz
Magyarok : Elbeszélések [electronic resource] / Zsigmond Móricz
Sári biró : Vigjáték [electronic resource] / Zsigmond Móricz
Sienai Szent Katalin vőlegénye : Elbeszélések [electronic resource] / Endre Nagy
Apostol a Hódságon : Regény [electronic resource] / Endre Nagy
Balgatag szerelem : Elbeszélések [electronic resource] / Gábor Oláh
Kelet tündér világa, vagy Szaif Züliázán szultán. (1. kötet) : Aráb rege [electronic resource] / Balázs Orbán
Hazai rejtelmek : Regény (2. kötet) [electronic resource] / László Pataky
Magyarország története. Az ifjuság használatára [electronic resource] / Elek Peregriny
Felhők : Elbeszélések [electronic resource] / István Petelei
Petőfi Sándor összes költeményei : Hazai művészek rajzaival díszített negyedik népies kiadás [electronic resource] / Sándor Petőfi
Mire megvénülünk (2. kötet) [electronic resource] / Willy Pogány
Csak így... : Versek, 1918-20. [electronic resource] / Sándor Reményik
Vadvizek zúgása : Versek, Rodnaborberek, 1921 június-július [electronic resource] / Sándor Reményik
Galambos Pál naplója; Jobbadán Amerikában [electronic resource] / Viktor Rákosi
Elbeszélések és tárcák [electronic resource] / Viktor Rákosi
Ipolyi Arnold népmesegyüjteménye; Magyar népköltési gyüjtemény 13. kötet [electronic resource] / Gyula Sebestyén
Ajas : Szomorujáték [electronic resource] / Sophocles
Elektra [electronic resource] / Sophocles
A könyv története (1. rész) : A magyar könyvnyomtatás és könyvkereskedelem rövid története a legrégibb időktől napjainkig [electronic resource] / Károly Steinhofer
A könyv története (2. rész) : A könyv történeti fejlődése [electronic resource] / Károly Steinhofer
A mester [electronic resource] / Miklós Surányi
Az akarat szabadságáról [electronic resource] / Károly Szabó
Ugor Ágnes [electronic resource] / György Szemere
A Kont-eset : Fantasztikus regény a XXI. századból [electronic resource] / György Szemere
Apró regények és esetek [electronic resource] / György Szemere
A pékné [electronic resource] / Dezső Szomory
Elbukottak [electronic resource] / Dezső Szomory
Régi magyar vitézi énekek és elegyes dalok (1. kötet) [electronic resource] / Kálmán Thaly
Thury Zoltán összes művei (3. kötet) : A kapitány és egyéb elbeszélések [electronic resource] / Zoltán Thury
Thury Zoltán összes művei (1. kötet) : Ketty és egyéb elbeszélések [electronic resource] / Zoltán Thury
Thury Zoltán összes művei (2. kötet) : Emberhalál és egyéb elbeszélések [electronic resource] / Zoltán Thury
Zágoni Mikes Kelemen törökországi levelei (1. kötet) [electronic resource] / Ferenc Toldy
Zágoni Mikes Kelemen törökországi levelei (2. kötet) [electronic resource] / Ferenc Toldy
Erdély hegyei közt [electronic resource] / László Tompa
Jegenyék alatt : Elbeszélések [electronic resource] / István Tömörkény
Különféle magyarok meg egyéb népek [electronic resource] / István Tömörkény
Székelyföldi gyüjtés; Magyar népköltési gyüjtemény 7. kötet [electronic resource] / Gyula Vargha
Gróf Kaczaifalvi László avagy a természetes ember [electronic resource] / Ferenc Verseghy
Tanár úr kérem : Képek a középiskolából [electronic resource] / Marcel Vertès
Vasárnapi Könyv. 1914. Első félév 15. füzet [electronic resource] / Kálmán Árkay
Vasárnapi Könyv. 1914. Első félév 17. füzet [electronic resource] / Kálmán Árkay